"FONDSEN en DONATEURS"

Diverse fondsen steunen het werk van Lets Ruilwinkel Schiedam. Dankzij onderstaande fondsen hebben in hun bestaan tientallen projecten mede mogelijk gemaakt. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor deze waardevolle bijdragen voor het ontstaan en de groei van de winkel en de fietswerkplaats.  

Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

 

G.Ph. Verhagen-Stichting .

G.Ph. Verhagen-Stichting stelt zich ten doel, om de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad te versterken. Zij doet dit, door gelden ter beschikking te stellen voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen te financieren, die deze doelstelling bevorderen.

 

FONDS schiedam vlaardingen e.o.

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

 

De Groot Fonds.

Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan charitatieve-, wetenschappelijke-, en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben.

 

Stichting UTOPA.

Stichting Utopa actualiseert en stimuleert creatieve talenten van mensen

 

Stichting SOLIDARODAM.

De stichting verleent financiële bijdragen aan instellingen of daarmee verbonden initiatieven of activiteitengroepen die projecten of programma’s ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van sociaal cultureel werk, vormings- en ontwikkelingswerk, maatschappelijke dienstverlening.

 

Rabobank.

Rabobank Rotterdam steunt lokale projecten en activiteiten in de gemeente Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Schiedam en Vlaardingen. We doneren vanuit het Rabobank Rotterdam Fonds. Ons doel is om de stad sterker te maken.

 

Gemeente Schiedam.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties.

 

Stichting Elise Mathilde.

Investeren in de toekomst, Jaarlijks steunen wij  uiteenlopende initiatieven met een bijdrage.