"COACHING EN BEGELEIDING"
Debbie de Wekker
Coordinator Lets Ruilwinkel Schiedam

Het geeft me echt voldoening als ik zie dat een cliënt resultaten boekt en persoonlijke groei ervaart. Het doel is dat een cliënt – na een begeleidingsperiode van tussen de 6 en 12 maanden weer verder kan naar een volgend proces of zelfstandig aan het werk kan. Een belangrijk onderdeel van dit proces is dat cliënten zichzelf leren accepteren en waarderen. Veel cliënten zijn niet gewend om met een positieve blik naar zichzelf te kijken. Ik leer ze dit wél te doen. Door te belichten wat hun mogelijkheden zijn, in plaats van hun onmogelijkheden. En dan zie je dat mensen na verloop van tijd écht het gevoel krijgen: ‘Ik mag er ook zijn’

Zonder begeleiding komen sommige mensen misschien nooit in de richting van werk. Simpelweg doordat ze zelf niet weten welke stappen ze hiervoor moeten ondernemen. Ons standpunt is dat iedereen kan werken. We kunnen niet allemaal in dezelfde mate werken, maar iedereen kan iets doen om zelfstandig een inkomen te verwerven. Door te kijken naar wat de cliënt wél kan en wil en door vervolgens een brug te slaan tussen beiden. Zodat de cliënt op termijn toch die droombaan kan krijgen en behouden. Vaak gebeurt dit niet in een keer, maar in een aantal stappen. Om te beginnen maken we mensen meer bewust van wie ze zijn. We vragen cliënten wat ze graag willen bereiken in de toekomst. Vervolgens ontwikkelen we samen een stappenplan om daar naartoe te werken zodat ze daadwerkelijk zijn waar ze willen zijn. Als dat lukt, dan geeft me dat ontzettend veel voldoening.

Lets Ruilwinkel Schiedam

De leukste ruilwinkel van Nederland