“SAMEN SCHIEDAM in SAMENWERKEN”

Schiedam is een (h)echte samenleving. Een stad waarin alle partijen samenwerken aan de vergroting van de zelfredzaamheid van de inwoners. Maar ook aan het samenleven met elkaar. Zo kunnen Schiedammers in vrijheid hun leven vormgeven. En daarbij de zorg en ondersteuning ontvangen die soms echt nodig is.

Er zijn 4 thema’s:
• Opgroeien
• Gezondheid
• Ontmoeten
• Veerkracht

Lets Ruilwinkel is ingedeeld bij de thematafel ‘Veerkracht’ die staat in het teken van taalvaardigheid, financiële zelfredzaamheid en participatie van Schiedammers. Niet elke stichting heeft genoeg kennis in huis om beleid, praktijk en kennis samen te brengen. Om elkaar te versterken werken we samen en kan het doel veel beter bereikt worden.

Hieronder staan de organisaties waar wij mee samenwerken.


Stichting Piëzo.

Iedereen verdient een volwaardige plaats in onze samenleving op basis van zijn of haar individuele talenten. Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.


De Kansenfabriek.

De Kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, door begeleiding van vrijwilligers ondervinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten.

WOT.

Wijkbewoners kunnen naar hun WijkondersteuningsTeam (WOT) met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen.


ANWB.

Een fiets is meer dan een vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 tot 18 jaar oud is fietsen een manier om mee te doen, vrijheid te voelen en de wereld te ontdekken. Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 12 kinderen en in grote steden 1 op 5 kinderen veelal een te dure, onmogelijke uitgave. ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op een fiets.


DOCK.

DOCK helpt mensen zichzelf en elkaar te helpen. We zijn actief op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.


MINTERS Opvoeden & Opgroeien
Er zijn allerlei kleine en grote vragen waarmee je als ouder of opvoeder van kleine en grote kinderen te maken kunt krijgen.
Bijvoorbeeld bij onzekerheid, beperkte zelfstandigheid of weerbaarheid. Ook gedragsproblemen (hyperactief, agressief, passief, teruggetrokken, last van bedplassen) komen voor en soms is het goed om daarbij van onze ondersteuning gebruik te maken.


BUURTWERK samen Schiedam, met elkaar voor elkaar!
Meedoen op jouw manier is een persoonlijk traject waarbij u advies/coaching krijgt om uw doel te bereiken. We starten met een kennismakingsgesprek waarbij we u graag beter leren kennen. We gaan met elkaar in gesprek over wat u wilt bereiken, wat u graag wil doen, waar u energie van krijgt en wat de reden is dat dit (nog) niet lukt.


Stichting Aanzet is een deskundige partner voor IKC’s, scholen en kinderopvang.

Onze consulenten organiseren in de ouderkamer activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In het Peuterlab nodigen we peuters en ouders uit om samen op ontdekking te gaan.


BIBLIOTHEEK SCHIEDAM

Wij zijn het maatschappelijke hart van de stad. Een plek waar je mensen kan ontmoeten, van elkaar kan leren en jezelf kan ontwikkelen. We zijn te vinden op verschillende bibliotheeklocaties, op de scholen en online. Onze organisatie bestaat uit een team van deskundige medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk werken we nauw samen met andere organisaties en partners in de stad.


VLUCHTELINGEN WERK  SCHIEDAM

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van Vluchtelingen Werk begeleiden vluchtelingen in Schiedam. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taal en bij juridische vragen. Daarnaast geven we graag voorlichting en gastlessen over vluchten. Onze lessen voor alfabetisering en inburgering zijn in onze les locatie in Schiedam.


Slachtofferhulp Nederland staat voor u klaar
Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpen wij 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Wij bieden emotionele hulp, begeleiden u in het strafproces en helpen u bij uw schadevergoeding. Zo kunt u vandaag verder.


Seniorenwelzijn is er voor zelfstandig thuiswonende senioren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Vanuit de gedachte van positieve gezondheid, samenredzaamheid en ontmoeting bouwen wij aan waardevolle netwerken rond senioren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.