Over de fietswinkel.

De fietsenwinkel is een onderdeel van stichting LETS Ruilwinkel Schiedam. Medio September 2014 hebben wij een werkplaats gebouwd achter de Ruilwinkel. In deze werkplaats voeren wij reparatie uit aan fietsen en worden er reparatiecursussen gegeven aan bewoners van Schiedam. Het uitgangspunt van de fietsenwerkplaats is ervoor te zorgen dat onze stadgenoten die een beperkte financiële draagkracht hebben zich op een veilige fiets door het verkeer kunnen bewegen.

Sommige fietsen zijn in een dergelijke staat dat reparatie te duur is Zulke fietsen demonteren we in onze werkplaats. De bruikbare onderdelen worden bewaard. De rest wordt gerecycled. De tegoeden die de recycling opleveren, worden benut om nieuwe onderdelen te kopen zodat we werkplaats draaiende kunnen houden en we alle bezoekers een gratis kopje koffie of thee kunnen aanbieden. 

Alle fietsen die wij binnen krijgen, worden gecontroleerd in het fietsendiefstalregister.

LETS Fiets wordt volledige door en met vrijwilligers gedraaid. De vrijwilligers variëren in niveau van technisch kennis. De ervaren mensen begeleiden wat minder ervaren mensen worden opgevijzeld met kwaliteiten die zij in de regulieren arbeidsmarkt kunnen inzetten. Zaken als materialenkennis en gereedschapsleer passeren de revue en natuurlijk spelen samenwerking, collegialiteit en klantvriendelijkheid een grote rol. Uiteindelijk leidt dit tot een situatie die inmiddels voor een aantal van onze mensen heeft geleid tot positieverbetering.

De cursussen zijn erop gericht om mensen meer zelfredzaamheid te geven en om als ouder en kind op een alternatieve manier te bevorderen. Wij hebben gemerkt dat vooral dit laatste zeer positieve ontvangen wordt.  Het leuke vinden wij dat na de cursus, ouder en kind regelmatig terugkomen om raad te vragen en te melden hoezeer ze de klustijd samen waarderen. De gebruikte onderdelen zetten wij in om mensen die het zelf niet kunnen betalen, te helpen hun fiets weer veilig en order te maken zodat zij op verantwoorde wijze deel kunnen nemen aan verkeer. Vele mensen maken hier regelmatig dankbaar gebruik van. Zij gebruiken hun fiets om kinderen naar school te brengen, instanties te bezoeken en naar sollicitaties te gaan. En dat op milieuvriendelijke wijze.