Jongeren Interventieteam

Het Jongeren Interventie Team (JIT) is een project van FlexusJeugdplein en SWS Welzijn. Het JIT richt zich op individuele jongeren die (dreigen te) ontsporen en die niet bereikt worden door de reguliere jeugdzorg. Een belangrijke karakteristiek van de begeleiding is vasthoudendheid. De begeleider laat de jongere pas los als het doel bereikt is. De jongere krijgt intensieve persoonlijke begeleiding die ervoor zorgt dat hij of zij de hulp krijgt die nodig is.

Contact

Remey Weekers
T. 06 345 53 838

Lets Ruilwinkel Schiedam en Jongeren Interventie Team proberen de jongeren ook naar de Lets Ruilwinkel Schiedam te trekken. Dit zodat ze weer in contact komen met anderen en leren hoe ze met hun kwaliteiten goed werk kunnen doen binnen hun gemeente en trots kunnen zijn op hun zelf en hun eigen kwaliteiten.

De laatste stagiaire die onder begeleiding van Remy Weekers viel heeft drie jaar bij de Lets Ruilwinkel Schiedam gewerkt en zich zelf ontplooit. 

Ook als er noodgevallen zijn waar de Lets Ruilwinkel Schiedam mee kan helpen om de jongeren te voorzien van spullen zoals een wasmachine, keuken artikelen etc, staat de Lets Ruilwinkel Schiedam klaar voor ze.