de Groot Fonds 

 

 

Stichting de Groot Fonds werd in 1956 opgericht door wijlen de heer Alewijn de Groot, Schiedammer en in het dagelijks leven handelaar in spiritus en moutwijn, een belangrijke grondstof voor de jenever stokerijen. 

Schiedam kende voor en na de Tweede Wereldoorlog nog tientallen zelfstandige jeneverstokerijen waar op ambachtelijke wijze werd gestookt. Daar waren dan ook de meeste klanten van de heer de Groot, inwoners van Schiedam met financiële moeilijkheden die zijn hulp echt nodig hadden, konden een beroep op hem doen. Hij deed dat met grote mate van bescheidenheid en altijd in stilte, hij wilde zijn naam daarbij niet genoemd hebben. Zo was hij onder meer een belangrijke financier voor de bouw van het bejaardenhuis François HaverSchmidt. 

De heer de Groot was niet gehuwd en leefde sober. Hij vond als Schiedammer dat het door hem opgebouwde vermogen, opgebouwd in zijn bedrijf te Schiedam, uiteindelijk ten gunste moest komen van de Schiedamse bevolking. Om deze reden had hij in zijn testament laten opnemen dat vrijwel zijn gehele vermogen ten gunste diende te komen van het door hem opgerichte "De Groot Fonds".

De inkomsten uit dit vermogen maken het mogelijk dat het fonds jaarlijks circa 30 organisaties in Schiedam en daarbuiten van een financiële bijdrage kan voorzien.

Doelstelling

Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan charitatieve-, wetenschappelijke-, en het algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder instellingen die steun aan jeugd en ouderen ten doel hebben.

Sinds de oprichting in 1956 heeft Stichting de Groot Fonds jaarlijks enkele tientallen initiatieven ondersteund die ieder op hun eigen wijze waren gericht op de bevordering van het menselijk welzijn. De lijst projecten die mede dankzij een bijdrage uit het fonds tot stand kwamen is lang en gevarieerd. 

Door een bijdrage van het De Groot fonds hebben wij de schuur achter de Ruilwinkel kunnen realiseren.

Voor meer informatie over de Groot Fonds