Afdrukken
Categorie: Fondsen
Hits: 2863

J.E. Jurriaanse Stichting

J.E. Jurriaanse Stichting werd in 1961 opgericht door de Rotterdamse fabrikant Jan Jurriaanse. Hij werd op 17 december 1906 in Rotterdam geboren en was directeur/eigenaar van werktuigenfabriek Wijnmalen & Hausmann N.V. Zijn huwelijk met Hanny Steenkamp bleef kinderloos. Bij het overlijden van Jurriaanse in 1991 erfde J.E. Jurriaanse Stichting het gehele vermogen. In de statuten van de stichting stond dat het bestuur van Volkskracht voortaan het college van regenten moest benoemen.

De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt steun aan projecten die liggen in de interessesfeer van de heer Jurriaanse, te weten geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie.
Ook aan personen verstrekt de stichting in voorkomende gevallen een bijdrage voor boekuitgaven die in de hiervoor genoemde interessesfeer liggen.
Tenslotte is er een beperkt budget beschikbaar voor de drukkosten van proefschriften. Zie de voorwaarden bij de elders op deze site vermelde aanvraagprocedure.
Het werkgebied van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincies Zuid- Holland en Utrecht.

Aanvragen voor exploitatietekorten en uitwisselingsprogramma's worden niet gehonoreerd.
De Jurriaanse Stichting voert als beleid in beginsel geen vertalingen uit de Engelse taal te subsidiƫren.

Lets Ruilwinkel Schiedam heeft een bedrage gehad van J.E.Ā Jurriaanse Stichting voor het fietsenproject. De Lets Ruilwinkel is de stichting erg dankbaar hiervoor!

Voor meer informatie