Rabobank Coörporatiefonds Schiedam-Vlaardingen

 

 

Als coöperatieve bank voelt Rabobank Schiedam-Vlaardingn zich betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid laten wij jaarlijks via het Coöperatiefonds een deel van de winst terugvloeien in die samenleving. Hiermee ondersteunen we lokale maatschappelijke en culturele initiatieven. De leden van Rabobank bepalen welke projecten voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen. Ook bepalen zij de hoogte van de verschillende donaties.