Oranje Fonds

 

 

 

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar en zijn zeer betrokken bij ons werk en bij de projecten die we steunen. In het oprichtingsjaar is het Oranje Fonds gefuseerd met het Juliana Welzijn Fonds, dat al sinds 1948 in de sociale sector werkzaam was.

Sociale initiatieven rekenen op de warme belangstelling van het beschermpaar van het Oranje Fonds, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij bezoeken regelmatig initiatieven, steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet en reikten jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.

Een land met meer contact en betrokkenheid. Een fijn land om in te wonen - voor iedereen. Het kan, en het is de droom waar het Oranje Fonds aan werkt.

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland.

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 9.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. 

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.

 

Het Oranjefonds heeft bijgedragen in de verbouwing van het pand tot Ruilwinkel, heeft bijgedragen aan ons 'dichterbij werk' project en wij hebben meegedaan aan de Collecteweek van het Oranjefonds.

Voor meer informatie.