Ambassadeurs

Om onszelf wat dichterlijke vrijheden toe te bedelen; een ambassadeur is een afgezant, een boodschapper. De mensen die hebben aangegeven om ambassadeur van Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam te zijn, zijn dan ook uitermate geschikt om onze boodschap uit te dragen. Zij kunnen u als geen ander vertellen waar wij voor staan en welke boodschap wij graag uitdragen. Wij danken hen dan ook dagelijks voor hun ambassadeurschap.

 

Ria Scheffer

Scheffer&Groenewoud helpt maatschappelijke organisaties bij het verwerven van extra middelen voor projecten. 

- het geven van stoomcursussen aan verenigingen en stichtingen over fondsenwerving, zodat vrijwilligers nieuwe ideeën opdoen en technieken leren waarmee zij zelf aan de slag kunnen;
- het rechtstreeks adviseren van organisaties bij fondsenwerving;
- het voorbereiden van relevante stukken waarmee een financiële bijdrage kan worden aangevraagd bij de vele fondsen, die Nederland rijk is.

In Scheffer&Groenewoud brengen Ria Scheffer en Ariënne Groenewoud hun specialismen op het gebied van fondsenwerving en communicatie bij elkaar. Die samenwerking leidt tot inspirerende plannen, creatieve oplossingen en een effectieve werkwijze waarmee wij organisaties ondersteunen bij het financieel mogelijk maken van projecten.

 

 

Ed Gloudi

Voormalig gemeenteraadslid Groen Links Schiedam. Ed is een zeer ervaren, bekwaam en vakkundig persoon die vele projecten tot een succes heeft geleid.